Hoone tuleohutus
Klikka et näha rohkem tooteid
Tooteid ei leitud

Hoone tuleohutus

Hoone väline tuleohutus

  • Küttesüsteeme tuleb puhastada vastavalt vajadusele, kuid mitte harvemini kui 1x aastas.
  • Ühepereelamus ja selle abihoonetes võib enda tarbeks ise puhastada.
  • Ühe korra 5 aasta jooksul peab ka seal korstna puhastama kutsetunnistusega korstnapühkija, kes väljastab korstnapühkimise akti.

 

Hoone väline tuleohutus

 

 

 

Hoone sisene tuleohutus

  • Suitsetamisel ja lahtise leegi kasutamisel tuleb vältida tulekahju tekkimist.
  • Ära suitseta siseruumides.
  • Ära jäta põlevat küünalt järelevalveta.
  • Põlevmaterjale ladusta mõistlikus koguses selliselt, et see ei põhjustaks tuleohtu, ei takistaks kiiret väljumist ega raskendaks päästetöid.
  • Mitme korteriga elamu keldris võib ladustada tuleohtlikke vedelikke, mille leekpunkt on alla 55°C koguses kuni 5L korteri kohta.
  • Kasuta töökorras elektriseadmeid ja -juhtmeid.
  • Lahkudeks pikemaks ajaks, lülita elektrivool välja

 

Hoone sisene tuleohutus

 

Vaata suuremalt >>

Seaded

Menüü

Meeldivaks märgitud toodete salvestamiseks loo tasuta konto.

Logi sisse

Soovinimekirjade kasutamiseks loo tasuta konto

Logi sisse