Keskküttesüsteemide ehitus -
Klikka et näha rohkem tooteid
Tooteid ei leitud

Keskküttesüsteemide ehitus

Pakume töökindlaid ja kõrge kasuteguriga keskküttesüsteemide terviklahendusi.

Keskküttesüsteemide ehitus

Pakume töökindlaid ja kõrge kasuteguriga keskküttesüsteemide terviklahendusi.

Keskküttesüsteemi ehitus, katlamaja: pelletikütte katel, päikesekütte paneelid, radiaator- ja vesipõrandaküte

Rõhk soojusenergeetilisel tegevusalal on asetatud ökoloogilisel ja kohalikul kütusel efektiivselt töötava puugaasikatlaga lokaalsete keskküttesüsteemide ehitamisele. Samuti ehitame keskküttesüsteeme suurt populaarsust võitnud pelletitega (puidugraanulitega) töötavate kateldega.

OÜ Cerbos töötajate poolt valminud katlamajad töötavad viisil, kus ruumid püsivad ühtlaselt ja õdusalt soojad ka perioodidel, kui tuli katlas ei põle. Veelgi enam, meie poolt pakutav lokaalne küttesüsteem võimaldab elamist aastaringselt varustada sooja tarbeveega, mille arvutuslik hind on kokkuhoid võrreldes elektriga soojendatud tarbevee maksumusest.

Ökonoomsete ja kõrgema kasuteguriga puugaasi või pelletitega köetavate katelde kasutusele võtmine võimaldab oluliselt efektiivsemalt ja rohkem saada kütteainest kätte meile vajalikku soojusenergiat.


Puugaasikatel - efektiivne ja ökonoomne kütteseade

Atmos puugaasikatlad DC 22 S ja DC 75 SEPuugaasikatla teenindamiseks kuluv aeg on väike. Katel töötab automaatselt ja töökindlalt kõikidel režiimidel.
Katlas ettenähtud töötemperatuuri tagamiseks on katla ühendusskeemis termosõlm tsirkulatsioonipumbaga, mis tagab katlas alati vähima töötemperatuuri (+55...+65°C) ja mille juures ei teki katla gaasikäikudes ning kolletes kondensaati. Samuti toimub kütuse põlemine efektiivselt ja keskkonna saastamine kahjulike gaasidega on välditud.

Katla töövõimsust ja põlemise intensiivsust juhib automaatikaseade.
Kui katlas vee temperatuur on mingil põhjusel (näiteks ülekütmine, elektrivoolu katkemine, tsirkulatsioonipumba ehk ringluspumba rike jms.) tõusnud +95 °C - ni ja tekib ülekuumenemisoht, siis lülitub välja ventilaator, sulgub õhu juurevoolu klapp ja intensiivne kütteaine põlemine lakkab. Avariilisel elektrikatkestusel või pumba rikkel rakendub segamissõlmes vabavooluklapp ja vee ringlus hakkab toimuma vabavooluga katla ja akumulatsioonipaagi vahel. Kui häireolukord ei tekkinud elektrist või pumba rikkest jätkab segamissõlme tsirkulatsioonipump oma tööd ning toob akumulatsioonipaagi põhjast katlasse jahedamat vett.

Segamissõlm + Grundfos tsirkulatsioonipumpTeine hea lahendus sellel katlal on see, kui küttepuud on koldes ära põlenud, siis lülituvad välja nii katla ventilaator kui segamissõlme tsirkulatsioonipump. Seega lõpeb elektrienergia tarbimine ning küttevee soojuskadu katlas väheneb oluliselt.

Akumulatsioonipaak ehk akupaak sooja vee salvestamiseks Drazice, NadoPuiduküttel töötavate katelde kütmiste vaheaegadel köetakse hoonet akumulatsioonipaaki salvestatud soojusenergia arvelt. Soojussalvesti ehk akumulatsioonipaagi suuruse arvutamisel lähtume, et ka kõige külmemate ilmade puhul jagub soojusenergiat vähemalt üheks-kaheks ööpäevaks. Soojusenergia kulu oleneb oluliselt maja soojapidavusest ja soovitavast sisetemperatuurist.
Nõuetekohaselt ehitatud küttesüsteemis kütab katel ainult akumulatsioonipaagis olevat vett ja ei ole ühendatud ühegi muu ahelaga. Tänu akumulatsioonipaagile ei ole katla kütmine jäigalt sõltuvuses ega mõjutatav köetava elamu küttevee temperatuuride muutuste mõjudest. Niisiis - maja küttekontuure köetakse salvestatud soojusenergiaga akumulatsioonipaagist.

Tsirkulatsioonipump ehk ringluspumpKüttekontuurides toimub küttevee ringlus tsirkulatsioonipumba abil ja temperatuuri reguleerib 3-T ventiilil elektrooniline kütteregulaator, mis tagab ruumides igasuguse ilmaga soovitud temperatuuri. Hästi toimiva küttesüsteemi puhul köetakse elamus ruume ainult niipalju, et kompenseerida hoone soojuskadusid ruumide etteantud sisetemperatuuri juures. See on saavutatav vaid siis kui keskküttesüsteemi küttekontuuride temperatuuri reguleeritakse vastavalt välisõhu temperatuuri muutustele. Ainult pidevalt toimiv kütteregulaator tagab küttevee temperatuuri operatiivse muutuse vastavalt ilma muutusele. Välisõhu temperatuuri alanemisel tõstab regulaator küttevee temperatuuri ning vastupidi. Kütteregulaator hoiab ruumide temperatuuri alati soovitud tasemel ja tänu sellele väheneb ka soojusenergia kulu märgatavalt.

Radiaatorkütte kõrval on üldkasutatavates olmeruumides (köök, koridorid, pesuruumid jne) heaks lahenduseks vesipõrandakütte kasutamine.

Põrandaküttega saavutatakse ruumis väga hea soojajaotus ning stabiilne temperatuur kogu ruumi ulatuses.

Meie pikaajalisele kogemusele põhinedes valmivad korralikult ja nõuetekohaselt töötavad küttesüsteemid terviklahendustena ehk ütleme "võtmed kätte" põhimõttel. Vastutame teostatud tööde kvaliteedi eest!

Loe lisaks:
Näidisspetsifikatsioon elumajale köetava pinnaga 150-200 m² »
Päikeseküte muutub üha populaarsemaks »Vaata küttesüsteemi tutvustavat videot:

Seaded

Menüü

Meeldivaks märgitud toodete salvestamiseks loo tasuta konto.

Logi sisse

Soovinimekirjade kasutamiseks loo tasuta konto

Logi sisse